Tìm kiếm việc làm
STT Công ty Chức danh Số lương Nơi làm việc Ngày đăng
21 Beta Media Trưởng Phòng vận hành rạp 2 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
22 Beta Media Trưởng Phòng sản xuất TVShow 2 Hồ Chí Minh 1/1/2018
23 Beta Media Trưởng Phòng sản xuất phim điện ảnh 2 Hồ Chí Minh 1/1/2018
24 Beta Media Trưởng Phòng phát hành phim 2 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
25 Beta Media Trưởng phòng sales 2 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
26 Beta Media Trưởng phòng tổ chức sự kiện 2 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
27 Beta Beauty Giám đốc điều hành (The Q Store) 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
28 Beta Enterainment Quản lý điều hành (Swing) 1 Hà Nội 1/1/2018
29 Beta Enterainment Giám đốc điều hành (TV Shows) 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
30 Beta Paint Giám đốc điều hành 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
31 Beta Paint Giám Đốc Kinh doanh Sơn 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
32 Beta Media Chuyên viên tuyển dụng 1 Hồ Chí Minh 1/1/2018
33 Beta Media Kế toán tổng hợp 2 Hà Nội,Hồ Chí Minh 26/1/2018
_Top_