Tìm kiếm việc làm
STT Công ty Chức danh Số lương Nơi làm việc Ngày đăng
1 Beta Corp Giám đốc sales 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
2 Beta Media Trưởng phòng sales 2 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
3 Beta Paint Giám Đốc Kinh doanh Sơn 1 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
4 Beta Corp Tổng quản lý điều hành cấp cao 3 Hà Nội,Hồ Chí Minh 1/1/2018
_Top_