Tìm kiếm việc làm

Giám đốc điều hành

  • Hà Nội,Hồ Chí Minh
  • 2000$-3000$
  • 2500$-3500$
  • Quản Trị Kinh Doanh
  • 1

Mô Tả Công Việc

Quản lý và điều hành mọi hoạt động của Beta Media dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc.

Kỹ năng Quản lí Tài chính:

- Lập kế hoạch và xây dựng ngân sách, định mức chi phí hoạt động cho các Phòng/Ban.

- Phân tích và đánh giá hoạt động tài chính của các bộ phận, các hợp đồng, dự án để dự trù kinh phí hợp lí và tối ưu.

- Tư vấn các giải pháp kinh doanh đạt hiệu quả, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác của công ty, phù hợp với chiến lược hiện tại và trong tương lai.

- Tìm kiếm và huy động nguồn vốn, nhà đầu tư cho các dự án hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Giám đốc.

- Xem xét và kiểm tra các Đề nghị thanh toán, chi phí đầu tư và các chi phí khác…trước khi trình Giám đốc phê duyệt.

- Lập kế hoạch và phân tích các yếu tố kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận của Quỹ đầu tư đề ra.

- Tham mưu cho Tổng Giám Đốc công ty trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính, kế toán và nghiệp vụ tài chính kế toán; kiểm soát nội bộ.

Kỹ năng Quản lí, Điều hành:

- Đề xuất với Tổng Giám đốc các phương án kiểm soát, điều hành công việc một cách hiệu quả, tiết kiệm nguồn nhân lực và vật lực.

- Nắm bắt kịp thời thông tin các Phòng/Ban để đưa ra phương hướng giải quyết vấn đề, tránh các rủi ro không đáng có.

- Truyền tải những thông tin, quyết định của Tổng Giám đốc đến các cấp Quản lí, Trưởng phòng ban.

- Đẩy mạnh và phát triển các hệ thống và dự án mới theo yêu cầu của Giám đốc

- Hoàn thành các công việc theo sự ủy quyền của Tổng Giám đốc

- Sắp xếp thời gian và lịch làm việc của Giám đốc

- Lập báo cáo cho Tổng Giám đốc các công việc theo KPI đề ra hàng tuần.

Kĩ năng Quản lí Nhân sự:

- Tham mưu, đề xuất các Chiến lược quản trị nguồn nhân lực phù hợp theo định hướng phát triển & tình hình kinh doanh thực tế của Công ty từng thời kỳ.

- Tư vấn cho Giám đốc về cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty, công tác đào tạo tuyển dụng, các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động,…

- Lập ngân sách chi phí phát triển nhân sự hàng tháng, hàng quý phù hợp với định hướng phát triển, đầu tư của Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Có tinh thần khởi nghiệp: chấp nhận khó khăn và sự thiếu rõ ràng của một tập thể khởi nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng và chuẩn hoá từng bước.

- Có thái độ tích cực trong mọi tình huống và đủ linh động để đạt mục tiêu

- Có tư duy làm chủ trong mọi công việc mình làm

Liên hệ & Chế độ cho nhân sự của Beta Corp

Chế độ cho nhân sự của Beta Corp:

- Lương tháng 13, review tăng lương 6 tháng/ 1 lần

- Thưởng hàng Quý, tổng cộng khoảng 1-2 tháng lương/năm tuỳ theo KPI

- Thưởng hàng Năm, tổng cộng khoảng 3-6 tháng lương/ năm tuỳ theo KPI

Liên hệ:

- Hòm thư : tuyendung@betacorp.vn

_Top_