Tìm kiếm việc làm

Giám đốc Marketing

  • Hà Nội,Hồ Chí Minh
  • 2000$-3000$
  • 2500$-3500$
  • Marketing
  • 1

Mô Tả Công Việc

Kỹ năng quản lý Tài chính

- Lập kế hoạch tài chính cho các bộ phận Marketing của Công ty Beta Corp (bao gồm tất cả các Công ty thành viên)

- Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao

- Phân tích hiệu quả và dự kiến doanh thu đạt được (tăng lượt view, like trên hotdeal, lozi, foody, cùng mua,....)

Kỹ năng quản lý Nhân sự

- Xây dựng bộ máy tổ chức nhân sự nhằm đảm bảo hoạt động của phòng Marketing

- Chịu trách nhiệm lên ngân sách, cơ cấu lương cho từng vị trí cụ thể của phòng.

- Duy trì và phát triển bộ máy nhân sự

Kỹ năng đặc thù

- Xây dựng kế hoạch Marketing hàng năm; Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các mục tiêu - chính sách của Công ty đối với hoạt động Marketing.

- Hoạch định chiến lược và xây dựng chi tiết các kế hoạch triển khai chương trình marketing, phương án thực hiện PR, truyền thông cho Công ty.

- Xây dựng thương hiệu Công ty trên thị trường

- Phối hợp vối bộ phận Kinh doanh và Truyền thông xây dựng chính sách đặc thù đối với khách hàng của Công ty. Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng.

- Xác định các yêu cầu của khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này. Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

- Xây dựng, duy trì và thiết lập các mối quan hệ với các đơn vị truyền thông trong và ngoài nước để mở rộng khách hàng và xử lý khủng hoảng truyền thông khi gặp phải.

- Lập các kế hoạch, chương trình sự kiện và chương trình khuyến mãi để thúc đẩy doanh số.

- Báo cáo với Tổng Giám đốc Công ty định kì về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời xin ý kiến của Ban Giám đốc, đảm bảo không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại.

- Cập nhật kịp thời về tình hình dự án cho lãnh đạo Công ty và nhà đầu tư (thực hiện các báo cáo định kì và báo cáo sau mỗi dự án)

Yêu Cầu Công Việc

- Có tinh thần khởi nghiệp: chấp nhận khó khăn và sự thiếu rõ ràng của một tập thể khởi nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng và chuẩn hoá từng bước.

- Có thái độ tích cực trong mọi tình huống và đủ linh động để đạt mục tiêu

- Có tư duy làm chủ trong mọi công việc mình làm

Liên hệ & Chế độ cho nhân sự của Beta Corp

Chế độ cho nhân sự của Beta Corp:

- Lương tháng 13, review tăng lương 6 tháng/ 1 lần

- Thưởng hàng Quý, tổng cộng khoảng 1-2 tháng lương/năm tuỳ theo KPI

- Thưởng hàng Năm, tổng cộng khoảng 3-6 tháng lương/ năm tuỳ theo KPI

Liên hệ:

- Hòm thư : tuyendung@betacorp.vn

_Top_