Tìm kiếm việc làm

Giám đốc mua hàng

  • Hà Nội,Hồ Chí Minh
  • 2000$-3000$
  • 2500$-3500$
  • Quản Trị Kinh Doanh
  • 1

Mô Tả Công Việc

- Xây dựng hệ thống logistic cho Betacorp

- Đại diện cho công ty quan hệ giao dịch với Nhà cung cấp (NCC) hàng hóa, dịch vụ

- Tham gia xây dựng & quản lý chính sách mua hàng, các quy trình, quy định mua hàng theo định hướng của công ty

- Xây dựng, quản lý các tiêu chí đánh giá, chọn lựa nhà cung cấp trong nước và ngoài nước để đảm bảo chọn đúng NCC phù hợp với yêu cầu của Công ty

- Xây dựng, quản lý khung chuẩn về các điều kiện ràng buộc, các yêu cầu cần có trong hợp đồng mua, theo từng nhóm NCC khác nhau

- Tìm kiếm nhiều nhà cung cấp mới phù hợp với nhu cầu của công ty theo từng thời điểm phát triển.

- Đảm bảo duy trì mối quan hệ tốt với NCC chất lượng hiện tại, để đảm bảo công ty luôn có được NCC uy tín, giá cả cạnh tranh.

- Tham gia đánh giá NCC hàng năm & theo phát sinh

- Quản lý, điều hành các hoạt động của Bộ phận theo qui định tổ chức hoạt động của Bộ phận mua hàng.

- Giám sát quá trình mua hàng của nhân viên nhằm đảm bảo hàng hóa/dịch vụ mua đúng với yêu cầu, tránh tiêu cực & quan liêu trong bộ phận

- Xem xét, kiểm soát, duyệt giá &duyệt đơn hàng, hợp đồng mua theo quy định phân quyền của công ty

- Chỉ đạo chọn NCC phù hợp trong tất cả các giao dịch, để đảm bảo cho công ty có rủi ro & chi phí thấp nhất; đảm bảo quá trình chọn NCC là khách quan và có cơ sở

- Duy trì, ổn định nhân sự tại bộ phận theo định biên nhân sự hàng năm; tạo dựng tinh thần đồng đội, hợp tác trong các công việc tại bộ phận.

- Đánh giá hiệu quả công việc, xếp loại nhân viên hàng tháng, hàng năm

- Tham gia việc phỏng vấn, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ của các ứng viên tuyển dụng tại bộ phận.

- Lập, đề xuất và thực hiện các kế hoạch đào tạo để nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên

- Chủ động liên hệ với các trưởng bộ phận để giải quyết các vấn đề phát sinh liên phòng ban để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty không bị gián đoạn hay bị ảnh hưởng.

- Tham mưu cho Tổng Giám Đốc (TGĐ) và các Giám đốc bộ phận liên quan, về tình hình biến động giá nguyên vật liệu, các kỹ thuật mới, vật tư phụ liệu mới có ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và kinh doanh

- Báo cáo tổng hợp tình hình mua hàng, giá cả các mặt hàng chính, các vấn đề, chi phí phát sinh liên quan đến bộ phận Cung ứng cho ban TGĐ & Hội đồng quản trị

- Đề xuất và thực hiện theo chỉ đạo của TGĐ các nghiệp vụ mua bán theo chiến lược của Công ty.

- Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Ban TGĐ

Yêu Cầu Công Việc

- Có tinh thần khởi nghiệp: chấp nhận khó khăn và sự thiếu rõ ràng của một tập thể khởi nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng và chuẩn hoá từng bước.

- Có thái độ tích cực trong mọi tình huống và đủ linh động để đạt mục tiêu

- Có tư duy làm chủ trong mọi công việc mình làm

Liên hệ & Chế độ cho nhân sự của Beta Corp

Chế độ cho nhân sự của Beta Corp:

- Lương tháng 13, review tăng lương 6 tháng/ 1 lần

- Thưởng hàng Quý, tổng cộng khoảng 1-2 tháng lương/năm tuỳ theo KPI

- Thưởng hàng Năm, tổng cộng khoảng 3-6 tháng lương/ năm tuỳ theo KPI

Liên hệ:

- Hòm thư : tuyendung@betacorp.vn

_Top_