Tìm kiếm việc làm

Giám đốc Nhân sự

  • Hà Nội,Hồ Chí Minh
  • 2000$-3000$
  • 2500$-3500$
  • Tổ trưởng Bếp
  • 1

Mô Tả Công Việc

- Lập kế hoạch tuyển dụng định kỳ năm, quý, tháng cho toàn bộ Beta Corp

- Phối hợp với các bộ phận để lập định biên nhân sự theo kế hoạch hoạt động của công ty

- Quản lý số lượng nhân sự tuyển dụng theo đúng biên chế được duyệt

- Phối hợp với các bộ phận để tuyển dụng hoặc trực tiếp tuyển dụng nhân sự

- Tìm kiếm và hợp tác với các nguồn ứng viên tiềm năng để đảm bảo công tác tuyển dụng được kịp thời

- Đề xuất các kế hoạch liên quan đến đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của toàn bộ Công ty thành viên

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo xây dựng và đề xuất các chính sách nhân sự (các quy định, quy chế đãi ngộ, lương thưởng …) nhằm xây dựng môi trường làm việc , nâng cao hiệu suất lao động trong Công ty

- Đề xuất, hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu, định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty

Hoạch định những chính sách phù hợp thu hút, phát triển và giữ chân người tài

Thiết lập các quy định, quy chế, quy trình liên quan đến công tác nhân sự với mục đích tăng năng suất & hiệu quả làm việc, tăng tính tuân thủ và thống nhất trong toàn Công ty, bảo đảm tính thực tế và phù hợp với pháp luật liên quan

- Xây dựng và quản trị hệ thống KPIs về mục tiêu phát triển nguồn nhân lực và các chính sách nhằm khuyến khích và tạo động lực phát triển đội ngũ nhân sự.

- Đề xuất danh sách tăng lương định kỳ theo chính sách của Công ty.

- Đảm bảo việc thực hiện thống nhất các quy định về tiền lương, thưởng do công ty ban hành

- Xin các ý kiến trình ban hành, tổ chức thực hiện và hoàn thiện các chính sách, nội quy, quy định, quy chế phù hợp với từng thời điểm.

- Lập và quản lý ngân sách nhân sự hàng năm, báo cáo định kỳ theo quy định.

- Xây dựng và thẩm định hệ thống KPI của toàn công ty.

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động

- Chịu trách nhiệm cao nhất trong khối Nhân sự; quản lý điều hành chung công việc khối Nhân sự.

- Giám sát việc thực hiện công việc, tiến độ của nhân sự trực thuộc, đánh giá việc thực hiện công việc của nhân sự trực thuộc.

- Giám sát việc tham gia BHXH cho CBCNV.

- Tiến hành đào tạo và đề xuất đào tạo nâng cao năng lực cán bộ nhân sự, đảm bảo yêu cầu công việc.

- Tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên trong bộ phận, làm việc hiệu quả.

- Quản lý VPP: xây dựng định mức VPP, rà soát nhu cầu sử dụng của các bộ phận, tiếp nhận các Phiếu đề xuất mua, cho tiến hành mua và cấp phát VPP theo Phiếu đề xuất đã được duyệt."

Yêu Cầu Công Việc

- Có tinh thần khởi nghiệp: chấp nhận khó khăn và sự thiếu rõ ràng của một tập thể khởi nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng và chuẩn hoá từng bước.

- Có thái độ tích cực trong mọi tình huống và đủ linh động để đạt mục tiêu

- Có tư duy làm chủ trong mọi công việc mình làm

Liên hệ & Chế độ cho nhân sự của Beta Corp

Chế độ cho nhân sự của Beta Corp:

- Lương tháng 13, review tăng lương 6 tháng/ 1 lần

- Thưởng hàng Quý, tổng cộng khoảng 1-2 tháng lương/năm tuỳ theo KPI

- Thưởng hàng Năm, tổng cộng khoảng 3-6 tháng lương/ năm tuỳ theo KPI

Liên hệ:

- Hòm thư : tuyendung@betacorp.vn

_Top_