Tìm kiếm việc làm

Giám đốc sales

  • Hà Nội,Hồ Chí Minh
  • 2000$-3000$
  • 2500$-3500$
  • Bán Hàng
  • 1

Mô Tả Công Việc

- Hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh tháng, quý, năm

- Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh theo chỉ tiêu đã đề ra

- Thực hiện nghiệp vụ Kinh doanh cấp cao

- Giải quyết các vấn đề phát sinh của toàn Khối kinh doanh, hướng dẫn/hỗ trợ đội ngũ nhân viên trong công việc hàng ngày

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo huấn luyện, đánh giá, xây dựng đội ngũ kinh doanh của Khối kinh doanh

Yêu Cầu Công Việc

- Có tinh thần khởi nghiệp: chấp nhận khó khăn và sự thiếu rõ ràng của một tập thể khởi nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng và chuẩn hoá từng bước.

- Có thái độ tích cực trong mọi tình huống và đủ linh động để đạt mục tiêu

- Có tư duy làm chủ trong mọi công việc mình làm

Liên hệ & Chế độ cho nhân sự của Beta Corp

Chế độ cho nhân sự của Beta Corp:

- Lương tháng 13, review tăng lương 6 tháng/ 1 lần

- Thưởng hàng Quý, tổng cộng khoảng 1-2 tháng lương/năm tuỳ theo KPI

- Thưởng hàng Năm, tổng cộng khoảng 3-6 tháng lương/ năm tuỳ theo KPI

Liên hệ:

- Hòm thư : tuyendung@betacorp.vn

_Top_