Tìm kiếm việc làm

Giám đốc vận hành rạp

  • Hà Nội,Hồ Chí Minh
  • 1500$-2500$
  • 2000$-3000$
  • Quản Trị Kinh Doanh
  • 1

Mô Tả Công Việc

Vận hành rạp chiếu phim

- Tìm hiểu và triển khai các đầu mục xây dựng, setup dự án Rạp (Beta Cineplex)

- Lên dự toán và chịu trách nhiệm đảm bảo Rạp đi vào vận hành, khai trương đúng tiến độ

- Tuyển dụng, đào tạo nhân viên, giúp nhân viên nắm bắt kỹ năng nhằm đảm bảo Rạp vận hành tốt

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và duy trì team vận hành Rạp đạt target doanh thu đặt ra

- Các yêu cầu khác từ CEO

Chăm sóc khách hàng

- Tổ chức ghi nhận, tổng hợp ý kiến khiếu nại của khách hàng, tổ chức việc phân tích nguyên nhân, hành động khắc phục phòng ngừa và theo dõi quá trình thực hiện. Tiến hành tổng kết hoạt động khiếu nại của khách hàng, phân tích chỉ số khiếu nại.

- Tổ chức và xây dựng các kênh thông tin để khách hàng có thể tiếp cận dễ dàng các thông tin về công ty, tính năng sản phẩm, giá cả , phương thức thanh toán…

- Định kỳ đánh giá mức độ, hiệu quả của các kênh thông tin cho khách hàng, báo cáo và tương tác với khối vận hành để duy trì và phát huy mức độ đánh giá dịch vụ cho hệ thống điểm kinh doanh

- Chịu trách nhiệm đào tạo, và cải thiện phong cách phục vụ của nhân sự tại điểm kinh doanh

- Phối hợp với TP marketing thực hiện các chương trình quảng cáo khuyến mãi theo yêu cầu của công ty

- Lên kế hoạch và chịu trách nhiệm về định biên chi phí của phòng Dịch vụ khách hàng.

- Thực hiện đo lường mức thoả mãn của khách hàng

- Lập kế hoạch ngân sách chăm sóc khách hàng hàng năm trình Trưởng phòng bán hàng xem xét và đề xuất BGĐ thông qua. Tổ chức thực hiện theo ngân sách chăm sóc khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác do CEO giao

Yêu Cầu Công Việc

- Có tinh thần khởi nghiệp: chấp nhận khó khăn và sự thiếu rõ ràng của một tập thể khởi nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng và chuẩn hoá từng bước.

- Có thái độ tích cực trong mọi tình huống và đủ linh động để đạt mục tiêu

- Có tư duy làm chủ trong mọi công việc mình làm

Liên hệ & Chế độ cho nhân sự của Beta Corp

Chế độ cho nhân sự của Beta Corp:

- Lương tháng 13, review tăng lương 6 tháng/ 1 lần

- Thưởng hàng Quý, tổng cộng khoảng 1-2 tháng lương/năm tuỳ theo KPI

- Thưởng hàng Năm, tổng cộng khoảng 3-6 tháng lương/ năm tuỳ theo KPI

Liên hệ:

- Hòm thư : tuyendung@betacorp.vn

_Top_