Tìm kiếm việc làm

Kế toán trưởng

  • Hà Nội,Hồ Chí Minh
  • 1000$-2000$
  • 1000$-2000$
  • Kế Toán
  • 3

Mô Tả Công Việc

Xây dựng, tổ chức hệ thống kế toán cho doanh nghiệp

- Chịu trách nhiệm kiểm tra và quản lý cho tất cả các bút toán phát sinh hàng ngày; cập nhật tất cả các bút toán hàng ngày và cuối tháng có liên quan đến thực tế và phân bổ chi phí vào hệ thống phần mềm của công ty

Thực hiện khóa sổ, đóng kỳ, đối chiếu số dư cuối kỳ của tất cả các tài khoản trên bảng cân đối.

- Lập báo cáo tài chính, PNL, KQHĐKD hàng tháng, hàng quý và hàng năm

- Lập dự toán ngân sách đầu tư, và dự toán PNL cho các dự án sắp mở

- Theo dõi ngân sách hàng tháng và theo dõi hiệu suất tài chính thực tế so với ngân sách

- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác hoạch định chiến lược về tài chánh, trong việc phân tích tình hình kinh tế - tài chánh của Công ty và kiểm tra kiểm soát Ngân sách doanh nghiệp

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của giám đốc chi nhánh

Trưởng phòng sẽ phụ trách Beta Paint/Beauty/Health/Entertainment hoặc toàn bộ 4 Công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Có tinh thần khởi nghiệp: chấp nhận khó khăn và sự thiếu rõ ràng của một tập thể khởi nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng và chuẩn hoá từng bước.

- Có thái độ tích cực trong mọi tình huống và đủ linh động để đạt mục tiêu

- Có tư duy làm chủ trong mọi công việc mình làm

Liên hệ & Chế độ cho nhân sự của Beta Corp

Chế độ cho nhân sự của Beta Corp:

- Lương tháng 13, review tăng lương 6 tháng/ 1 lần

- Thưởng hàng Quý, tổng cộng khoảng 1-2 tháng lương/năm tuỳ theo KPI

- Thưởng hàng Năm, tổng cộng khoảng 3-6 tháng lương/ năm tuỳ theo KPI

Liên hệ:

- Hòm thư : tuyendung@betacorp.vn

_Top_