Tìm kiếm việc làm

Lập Trình Viên

  • Hà Nội
  • Lập trình viên
  • 10.000.000 - 20.000.000
  • Công Nghệ Thông Tin
  • 2

Mô Tả Công Việc

- Nghiên cứu/triển khai giải pháp ứng dụng CNTT.

- Tiếp nhận/phân tích yêu cầu từ các Khoa/ Phòng và thực hiện phát triển phần mềm đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành, kinh doanh

- Quản trị cấu hình, tham số hệ thống, sự thay đổi và thực hiện thay đổi trên các Hệ thống CNTT của Beta thuộc phạm vi được phân công.

- Tiếp nhận/phân tích yêu cầu hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ các đơn vị thuộc Beta trong việc ứng dụng CNTT.

- Tham gia phân tích/tư vấn quy trình nghiệp vụ trong việc cải tiến, nâng cấp hệ thống ứng dụng.

- Tiếp nhận và xây dựng các báo cáo khai thác dữ liệu theo yêu cầu của người sử dụng.

- Nhận chuyển giao công nghệ, quy trình tác nghiệp trên phần mềm và đào tạo cho cán bộ trong việc ứng dụng CNTT.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng loại Khá trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, toán tin, tin học.

- Triển khai các dự án phần mềm trên nền .Net 

- Thành thạo lập trình hướng đối tượng (OPP) - Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về ASP.NET, MVC / SQL Server.

- Có hiểu biết về HTML, XHTML, CSS, XML.
- Thành thạo Javascript, Ajax, Jquery.
- Hiểu biết về RESTful, JSON, Web sockets, Web Security, Caching.

Liên hệ & Chế độ cho nhân sự của Beta Corp

Chế độ cho nhân sự của Beta Corp:

- Lương tháng 13, review tăng lương 6 tháng/ 1 lần

- Thưởng hàng Quý, tổng cộng khoảng 1-2 tháng lương/năm tuỳ theo KPI

- Thưởng hàng Năm, tổng cộng khoảng 3-6 tháng lương/ năm tuỳ theo KPI

Liên hệ:

- Hòm thư : tuyendung@betamedia.vn

_Top_