Tìm kiếm việc làm

Marketing Manager

  • Hà Nội
  • Trưởng MEP
  • 20.000.000 - 25.000.000
  • Marketing
  • 1

Mô Tả Công Việc

* Kỹ năng quản lý Tài chính

- Lập kế hoạch tài chính cho bộ phận Marketing mảng FnB của Công ty

- Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao

- Phân tích hiệu quả và dự kiến doanh thu đạt được (tăng lượt view, like trên foody, lozi, hotdeal, cùng mua,....)

* Kỹ năng quản lý Nhân sự

- Xây dựng bộ máy tổ chức nhân sự nhằm đảm bảo hoạt động của phòng Marketing

- Chịu trách nhiệm lên ngân sách, cơ cấu lương cho từng vị trí cụ thể của phòng.

- Duy trì và phát triển bộ máy nhân sự

* Kỹ năng đặc thù

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các mục tiêu - chính sách của Công ty đối với hoạt động Marketing và tiếp thi.

- Điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của Công ty một cách hiệu quả: đảm bảo các nguồn lực cho kinh doanh

- Phối hợp vối bộ phận Kinh doanh và Truyền thông xây dựng chính sách đặc thù đối với khách hàng của Công ty. Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng.

- Xác định các yêu cầu của khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này. Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

- Báo cáo với Ban Giám đốc Công ty định kì về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời xin ý kiến của Ban Giám đốc, đảm bảo không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại.

- Cập nhật kịp thời về tình hình dự án cho lãnh đạo Công ty và nhà đầu tư (thực hiện các báo cáo định kì và báo cáo sau mỗi dự án)

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan

- Ưu tiên kinh nghiệm làm trong mảng nhà hàng, khách sạn

- Có ít nhất 2 năm ở vị trí tương dương

Liên hệ & Chế độ cho nhân sự của Beta Corp

Chế độ cho nhân sự của Beta Corp:

- Lương tháng 13, review tăng lương 6 tháng/ 1 lần

- Thưởng hàng Quý, tổng cộng khoảng 1-2 tháng lương/năm tuỳ theo KPI

- Thưởng hàng Năm, tổng cộng khoảng 3-6 tháng lương/ năm tuỳ theo KPI

Liên hệ:

- Hòm thư : tuyendung@betacorp.vn

_Top_