Tìm kiếm việc làm

Trưởng Phòng mua hàng

  • Hà Nội,Hồ Chí Minh
  • 1000$-1500$
  • 1500$-2000$
  • 2

Mô Tả Công Việc

- Dự đoán nhu cầu thị trường, lên chiến lược và ngân sách thu mua, cung ứng hàng hóa phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty thành viên

- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn về chất lượng hàng hóa cũng như nhà cung cấp trong và ngoài nước

- Lập kế hoạch và triển khai tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp tiềm năng

- Trực tiếp đàm phán và giải quyết các vấn đề phát sinh với nhà cung cấp

- Kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ cung ứng của toàn bộ hàng hóa đầu vào phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty thành viên

- Soạn thảo, kiểm tra và quản lý các hợp đồng kinh tế ký kết với nhà cung cấp

- Quản lý các vấn đề về mặt Nhân Sự của phòng Mua Hàng

- Thực hiện các báo cáo đầy đủ và kịp thời theo quy định của Công ty thành viên

- Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc mua hàng

- Trưởng phòng sẽ phụ trách Beta FnB/Beauty/Health/Entertainment hoặc toàn bộ 4 Công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Có tinh thần khởi nghiệp: chấp nhận khó khăn và sự thiếu rõ ràng của một tập thể khởi nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng và chuẩn hoá từng bước.

- Có thái độ tích cực trong mọi tình huống và đủ linh động để đạt mục tiêu

- Có tư duy làm chủ trong mọi công việc mình làm

Liên hệ & Chế độ cho nhân sự của Beta Corp

Chế độ cho nhân sự của Beta Corp:

- Lương tháng 13, review tăng lương 6 tháng/ 1 lần

- Thưởng hàng Quý, tổng cộng khoảng 1-2 tháng lương/năm tuỳ theo KPI

- Thưởng hàng Năm, tổng cộng khoảng 3-6 tháng lương/ năm tuỳ theo KPI

Liên hệ:

- Hòm thư : tuyendung@betacorp.vn

_Top_