Tìm kiếm việc làm

Trưởng Phòng Nhân sự

  • Hà Nội
  • 1000$-1500$
  • 1

Mô Tả Công Việc

- Báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc Nhân sự

- Quản lý, chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai các hoạt động của phòng

- Tham mưu, đề xuất cho Giám Đốc Nhân sự để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức - Hành chánh - Nhân sự.

Quản lý nhân sự:

- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển dụng

- Xây dựng và hiệu chỉnh phù hợp tiêu chuẩn đánh giá nhân viên, định kỳ tổ chức đánh giá

- Xây dựng quy chế lương thưởng, đánh giá thành tích nhằm tăng năng suất và sự gắn bó của nhân viên

- Xây dựng các Quy trình, biểu mẫu thống nhất dùng trong quản lý nhân sự

- Thực hiện chế độ và phúc lợi cho người lao động

- Là cầu nối giữa BGĐ và người lao động trong Công ty: định kỳ hàng tháng tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và đề xuất khả thi để gắn kết.

Quản lý hành chánh:

- Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định nội bộ áp dụng trong Công ty

- Soạn thảo và phát hành các quyết định, thông báo tới từng phòng ban và người lao động.

- Thực hiện hệ thống lưu trữ chứng từ, sổ sách liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp

- Quản lý các công việc văn phòng, cung cấp các dịch vụ hậu cần cho CBNV.

- Đầu mối tổ chức các sự kiện, hoạt động công đoàn của Công ty.

Mối quan hệ Cộng đồng:

- Giữ mối quan hệ tốt với cơ quan Nhà nước, làm việc với các đối tác.

- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc Nhân sự:

- Tham gia các hội nghị, họp, thảo luận của Công ty

- Thực hiện đúng chế độ lập kế hoạch và báo cáo hoạt động theo quy định và yêu cầu.

- Tham gia thực hiện các công việc, dự án khác theo yêu cầu.

- Trong trường hợp chưa có Giám Đốc, Trưởng phòng sẽ tạm thời chịu tất cả trách nhiệm nhân sự cho toàn bộ 6 Công ty

- Trường hợp đã có Giám Đốc, Trưởng phòng sẽ phụ trách một hoặc một số công ty thành viên

Yêu Cầu Công Việc

- Có tinh thần khởi nghiệp: chấp nhận khó khăn và sự thiếu rõ ràng của một tập thể khởi nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng và chuẩn hoá từng bước.

- Có thái độ tích cực trong mọi tình huống và đủ linh động để đạt mục tiêu

- Có tư duy làm chủ trong mọi công việc mình làm

Liên hệ & Chế độ cho nhân sự của Beta Corp

Chế độ cho nhân sự của Beta Corp:

- Lương tháng 13, review tăng lương 6 tháng/ 1 lần

- Thưởng hàng Quý, tổng cộng khoảng 1-2 tháng lương/năm tuỳ theo KPI

- Thưởng hàng Năm, tổng cộng khoảng 3-6 tháng lương/ năm tuỳ theo KPI

Liên hệ:

- Hòm thư : tuyendung@betacorp.vn

_Top_