Tìm kiếm việc làm

Trưởng Phòng sáng tạo

  • Hồ Chí Minh
  • 1500$-2000$
  • Marketing
  • 2

Mô Tả Công Việc

- Phụ trách điều hành, đào tạo bộ phận sáng tạo và bộ phận thiết kế, chịu trách nhiệm về hình ảnh, thiết kế quảng cáo của Công ty thành viên

- Nghiên cứu thị trường cũng như nhu cầu của khách hàng, phát triển ý tưởng, các sản phẩm sáng tạo cho hoạt động kinh doanh của Công ty thành viên, tạo ra đường lối kinh doanh mới trong việc phân phối các mô hình kinh doanh của Công ty

- Hoạch định chiến lược phát triển và định hướng sáng tạo cho mô hình kinh doanh của Công ty

- Trong trường hợp chưa có Giám Đốc, Trưởng phòng sẽ tạm thời chịu tất cả trách nhiệm cho toàn bộ 6 Công ty

- Trường hợp đã có Giám Đốc, Trưởng phòng sẽ phụ trách một hoặc một số công ty thành viên

Yêu Cầu Công Việc

- Có tinh thần khởi nghiệp: chấp nhận khó khăn và sự thiếu rõ ràng của một tập thể khởi nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng và chuẩn hoá từng bước.

- Có thái độ tích cực trong mọi tình huống và đủ linh động để đạt mục tiêu

- Có tư duy làm chủ trong mọi công việc mình làm

Liên hệ & Chế độ cho nhân sự của Beta Corp

Chế độ cho nhân sự của Beta Corp:

- Lương tháng 13, review tăng lương 6 tháng/ 1 lần

- Thưởng hàng Quý, tổng cộng khoảng 1-2 tháng lương/năm tuỳ theo KPI

- Thưởng hàng Năm, tổng cộng khoảng 3-6 tháng lương/ năm tuỳ theo KPI

Liên hệ:

- Hòm thư : tuyendung@betacorp.vn

_Top_